Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst de financiële context op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast komen in paragraaf 1.2.2 de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2016 - 2019 aan de orde. Vervolgens komen de openstaande taakstellingen aan bod in paragraaf 1.2.3 en zal tot slot de ontwikkeling in het kapitaallastenplafond in paragraaf 1.2.4 worden beschreven.