Gewaarborgde geldleningen

Omschrijving onderdeel

Restantbedrag van de geld- lening aan het begin van het dienstjaar 2015

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarbor-gen / gewaar- borgde geld- leningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag van de geld- lening aan het einde van het dienstjaar 2015

Totaal

Waarvan door de gemeente gewaarborgd

Totaal (2+3-4)

Waarvan door de gemeente gewaarborgd

1

2

3

4

5

6

Zorginstellingen

213

213

0

213

0

0

Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)

3.400

3.400

5.569

214

8.755

8.755

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

OLO (borging direct bij WSW)

382.601

382.601

12.458

15.450

379.609

379.609

RPF (vrijwaringsleningen)

23.167

23.167

0

1.153

22.014

22.014

Hypothecaire geldleningen (NHG)

16.631

16.631

1.916

3.111

15.436

15.436

TOTAAL GENERAAL

426.012

426.012

19.943

20.141

425.814

425.814