Risicomatrix

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de Algemene Dienst van gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Meer informatie over het risicoprofiel van het Grondbedrijf is te vinden in paragraaf 4.4 Grondbeleid.

Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's van de Algemene Dienst visueel weergegeven in onderstaande matrix. Te zien is dat 10 risico's zich in de donkerrode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden hebben in combinatie met een hoge impact.

In de volgende paragraaf zijn de 10 belangrijkste risico's van de Algemene Dienst verder toegelicht.