Inleiding

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen rondom de bedrijfsvoering voor het jaar 2017 en een doorkijk voor de jaren 2018 – 2020.

Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen om onze beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Het gaat om sturing en beheersing van zowel onze primaire processen als onze ondersteunende processen.

Sturing is het richting geven aan onze organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Beheersing is het stelsel van maatregelen en procedures om vast te stellen of de uitvoering in overeenstemming is met onze plannen of dat bijsturing noodzakelijk is.

Figuur 1. Schematische weergave bedrijfsvoering