Totaaloverzicht meerjarenbegroting

Deze paragraaf presenteert een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's samen over de jaren 2016 tot en met 2020. Allereerst toont de tabel de totale baten en lasten per programma exclusief verrekeningen met reserves. Aan het eind worden de totalen met de reserves verrekend, waaruit het resultaat na bestemming voortvloeit.

Bedragen x 1.000

Programma's

2016

2017

2018

2019

2020

Baten (excl. onttrekking aan reserves)

01

Bestuur & Publieke dienstverl.

6.222

6.766

6.303

4.915

4.915

02

Openbare orde en Veiligheid

116

95

27

27

27

03

Participatie & werkgelegenheid

47.219

46.334

46.317

46.317

46.317

04

Zorg en Welzijn

8.923

8.269

7.569

7.568

7.568

05

Onderwijs en Jeugd

4.391

4.730

4.729

4.689

4.094

06

Economie en Toerisme

8.334

4.372

8.433

3.039

2.119

07

Sport- en Cultuurbevordering

3.206

3.335

3.334

3.334

3.334

08

Ontwikkeling Centrumstad

13.705

12.663

4.641

21.212

26.925

09

Verkeer en Bereikbaarheid

8.241

7.288

7.343

7.336

7.336

10

Wonen en Leefomgeving

15.118

16.603

24.475

15.794

18.703

11

Beheer openbare ruimte

20.364

21.120

21.143

20.999

21.534

12

Algemene middelen

255.442

248.372

249.897

249.406

248.544

Totaal baten begroting

391.281

379.948

384.210

384.636

391.415

Programma's

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten (excl. onttrekking aan reserves)

01

Bestuur & Publieke dienstverl.

18.153

10.824

10.545

9.324

8.890

02

Openbare orde en Veiligheid

10.582

9.100

8.708

8.622

8.544

03

Participatie & werkgelegenheid

86.004

77.865

77.151

76.198

75.404

04

Zorg en Welzijn

129.114

121.850

122.489

122.955

122.658

05

Onderwijs en Jeugd

15.785

15.901

16.665

16.526

15.833

06

Economie en Toerisme

11.678

7.938

11.084

6.208

8.609

07

Sport- en Cultuurbevordering

11.733

9.427

9.184

8.930

8.701

08

Ontwikkeling Centrumstad

24.371

22.116

14.060

30.558

36.240

09

Verkeer en Bereikbaarheid

6.699

6.887

6.895

6.809

6.693

10

Wonen en Leefomgeving

28.683

22.834

30.931

21.828

24.246

11

Beheer openbare ruimte

40.764

41.519

41.174

37.727

37.511

12

Algemene middelen

14.670

36.096

32.823

37.267

35.578

Totaal lasten begroting

398.237

382.356

381.709

382.953

388.907

Resultaat programma's (voor bestemming)

-6.957

-2.408

2.501

1.682

2.508

Verrekening met reserves

Onttrekkingen aan reserves

16.598

9.824

6.004

4.634

3.282

Toevoegingen aan reserves

9.667

7.415

8.504

6.316

5.790

Totaal verrekening met reserves

6.932

2.408

-2.501

-1.682

-2.508

Totaal resultaat Programmabegroting

-25

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal baten na bestemming

407.879

389.771

390.214

389.270

394.697

Totaal lasten na bestemming

407.904

389.771

390.214

389.270

394.697

Totaal resultaat Programmabegroting

-25