Voorportaal 2018-2020

In de financiële verordening 2013 is opgenomen dat kansrijke investerings-voorstellen voor het jaar volgend op het feitelijke begrotingsjaar (t+2, in dit geval 2018) worden opgenomen in een voorportaal en verder uitgewerkt worden ter besluitvorming het jaar erop. In de kadernota 2017 is bepaald dat in tegenstelling tot voorgaande jaren en het vastgestelde beleid het voorportaal niet voor 1 jaar bepaald zal worden maar voor alle jaren tot en met de jaarschijf 2020.