Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves