Prognose toekomstige resultaten en winstraming

De gemeente Venlo heeft ca. 30 grondexploitaties als onderhanden werk. Het totale aantal projecten (inclusief toekomstige en voorraadposities) dat binnen het Grondbedrijf en team Projectmanagement wordt verzorgd bedraagt ruim 60. De prognose van de toekomstige resultaten van de exploitaties met een positief resultaat bedraagt € 5,8 miljoen.

Voor de jaren 2016 en 2017 wordt geen winstneming verwacht. Dit is nadrukkelijk afhankelijk van de ontwikkelingen c.q. verkopen.