Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Het overzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld is momenteel nog in ontwikkeling. Dit overzicht zal in de begroting 2018 gepresenteerd worden.