Toelichting risico's

In onderstaande tabel is een toelichting te vinden van de belangrijkste risico's van de Algemene Dienst van de gemeente Venlo inclusief de beheersmaatregelen.

Een toelichting op de overige risico's van de Algemene Dienst is te vinden in bijlage VII.